PROJECT REBUILD


PREVIOUS TENANTS

Vancouver Special

Rent owed is rent owed is rent owed is rent owed\nRen t owed is ren t owed is ren t owed is ren t owed\nRen t ow ed is ren t ow ed is ren t ow ed is ren t ow ed\nRe n t ow ed is re nt ow ed is re n t ow ed is re n t ow ed\nRe n t ow ed i s re nt ow ed i s re n t ow ed i s re n t ow ed\nR e n t ow ed i s r e nt ow ed i s r e n t ow ed i s  r e n t ow ed\nR e n t ow e d i s r e nt ow e d i s r e n t ow e d i s  r e n t ow e d\n            o w                     o w                     o w                   \n

Nanci Lee

RENOVATE THIS POEM

RENOVATIONS:

Nanci Lee

Henri Lefebvre

Mildred Achoch

 

BIO:
id
rent rent rent
i wed iowned
ow owe owed
dis rentowed
dis owrented
re owrent
re rent er
o no oust